Demokrati logga

Om oss

En arena för demokratins ledarskapsfrågor

Under Almedalsveckan 2022 satt delar av styrelsen i ett rundabordssamtal på Donners Plats och diskuterade kvinnors villkor i det offentliga samtalet och det växande kvinnohatet när det otänkbara blev verklighet. Ing-Marie Wieselgrens attackerades och Klara K Demokratis syfte och mening fördjupades i samma stund.

Hot och hat mot kvinnor är ett växande demokratiproblem. Var fjärde förtroendevald, var tredje journalist och var fjärde forskare har utsatts för hot eller hat. Kvinnor utsätts för kränkningar med betydligt större inslag av sexism, sexuella hot och trakasserier. Konsekvenserna av utsatthet består av olika former självcensur och flera undersökningar visar att kvinnor överväger att lämna sitt yrke och den offentliga debatten.

 

Klara K Demokrati är en ideell förening. Vi har beviljats etableringsstöd genom statsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten för kvinnors organisering.

Styrelsen

Jeanette Gustafsdotter, ordförande

Jeanette Gustafsdotter är jurist, med specialisering på medie- och immaterialrätt, journalist samt ämneslärare i juridik. Jeanette Gustafsdotter var faktagranskare på TV4 i mitten av 90-talet och arbetade sedan på Sveriges Television i olika roller under omkring tio år.  Därefter arbetade hon med kommunikation och blev på 00-talet kommunikationschef på bland Fastighetsägarna och vice vd på SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle). I slutet av 00-talet hade hon vd-tjänster för Mäklarsamfundet och för Utgivarna/Tidningsutgivarna under perioden 2011–2020, varefter hon var generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges Museer 2020-2021. 

Jeanette Gustafsdotter utsågs i november 2021 till kulturminister i Magdalena Anderssons regering.  
Jeanette Gustafsdotter har prisats för sitt arbete mot hot och hat, Årets Medieamazon (2019) samt Årets Nätängel (2018). 

Camilla Wagner, ledamot

Prisbelönad ekonomijournalist och debattör, är en flitigt anlitad moderator och föreläsare. Hon har sin bakgrund som redaktör på Veckans Affärer och är idag ordförande för Fredrika Bremer-förbundet samt konsult, krönikör och VD för Klara K.

Janine Bichara, ledamot

Politisk aktiv sjuksköterska som arbetat för arbetsmiljöfrågor och patientsäkerhet i hela sitt liv. Har en bakgrund som vice ordförande i Vårdförbundet Uppsala och som ordförande i Liberala Kvinnor i Uppsala. Besitter ett socialliberalt patos med fokus på jämställdhet, demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Idag kassör i estetiska injektionsrådet, ordförande i Patientnämnden Region Uppsala och driver företaget Beautyculture by Janine som hon grundade 2008. 

Frida Stranne, ledamot

Forskare, författare och föreläsare med inriktning på internationell säkerhet och demokratifrågor.

Hon har lång erfarenhet av att jobba med demokratifrämjande arbete genom såväl fortbildning i olika former som utvecklingsarbete inom myndigheter och annan offentlig verksamhet. Frida Stranne har varit en flitigt anlitad expert i svensk media om frågor som rör politik och samhällsutveckling i USA. Bland annat som krönikör i Expressen 2017-2021 och som expert i TV4 under presidentvalet 2020 och på olika sätt arbetat för att främja kvinnors synlighet i svensk offentlig debatt. Hon är författare till böckerna Supermakten – vad varje svensk bör veta om USA (Mondial 2020) och Illusionen om den amerikanska freden (Ordfront 2023).

Mer om Frida Stranne

Press

Pressmeddelande

Stockholm 24 juni 2023

#StoppaKvinnohatet

Manifestation på Almedalen

Hot och hat mot kvinnor ett demokratiproblem

Initiativtagare är tidigare kulturminister Jeanette Gustafsdotter, ordförande i Klara K Demokrati. Manifestationen sker till minne av Ing-Marie Wieselgren som attackerades brutalt mitt under den pågående Almedalsveckan förra året och avled av sina skador. Bland talarna finns, förutom Gustafsdotter själv, bland andra Märta Stenevi, Annika Strandhäll och Thomas Mattsson.

Onsdag 28/6 – Donners Plats – kl 13:00–14:00 – förteckning över talare, se nedan

Hot och hat mot kvinnor är ett växande demokratiproblem. Var fjärde förtroendevald, var tredje journalist och var fjärde forskare har utsatts för hot eller hat. Kvinnor utsätts för kränkningar med betydligt större inslag av sexism, sexuella hot och trakasserier. Konsekvenserna av utsatthet består av olika former självcensur och i flera undersökningar överväger kvinnor att lämna sitt yrke.

– Ing-Marie passerade mig minuten innan det hemska hände. Några steg efter gick gärningsmannen. När jag nu tittar på filmen i min mobiltelefon, tagen just framför Expressens scen, så ser jag dem båda och då också det vackra med Almedalsveckan men också det allra värsta. Nämligen sårbarheten i vårt öppna samhälle, säger Thomas Mattsson, senior advisor Bonner News.

Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet är också en av talarna:

– Hat mot kvinnor, eller misogyni som det också heter, är en både luftburen och digital samhällssjukdom med ett utbrett medberoende som gör oss blinda för effekterna. Bara när någon får sätta livet till undrar vi hur det kunde ske. Hat leder till våld både i det offentliga rummet och i hemmen. Vi måste vakna.

Kvinnor tystas i debatten

– Följden av hot och hat mot kvinnor blir att de tystas i debatten vilket leder till ojämlikhet och en försvagad demokrati. Mot bakgrund av att kvinnor särskilt drabbas av näthat är det märkligt att det inte diskuteras skydd för utsatthet på grund av kön i hatbrottslagstiftningen. Klara K Demokrati kommer att jobba aktivt för att informera om konsekvenserna av kvinnohat, säger Jeanette Gustafsdotter.

– Den yttersta konsekvensen såg vi på Almedalen för ett år sedan. Hat leder till våld. Därför leder vi denna manifestation till Ing-Marie Wieselgrens minne. Nu måste kvinnohat tas på yttersta allvar.

Talare på manifestationen

Talare är Jeanette Gustafsdotter, tidigare kulturminister och ordförande Klara K. Demokrati samt initiativtagare till manifestationen; Lars Stjernkvist, ordförande Ing-Marie Wieselgrens Stiftelse; Annika Strandhäll, ordförande S-kvinnor; Susannah Sjöberg, ordförande Sveriges Kvinnoorganisationer; Ulrika Liljeberg, andra vice ordförande Centerpartiet; Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet; Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor; Märta Stenevi, språkrör Miljöpartiet; Camilla Rinaldo Miller, jämställdhetspolitisk talesperson Kristdemokraterna; Josefin Malmqvist, ordförande Moderaternas Kvinnoförbund; Olga Persson, ordförande Unizon och Thomas Mattsson, senior advisor Bonnier News. Med reservation för ändringar.

Manifestationen kommer att ske på Donners Plats i Visby

Onsdag den 28 juni kl 13:00–14:00

Verksamhetsberättelser